برای ملحق شدن به کیندینو فرم زیر را پر کنید

در صورتیکه تمایل دارید مهدکودک فرزند شما از اپلیکیشن کیندینو استفاده کند، فرم زیر را تکمیل نمایید.

برای ملحق شدن به کیندینو فرم زیر را پر کنید

در صورتیکه تمایل دارید مهدکودک شما به اپلیکیشن کیندینو ملحق شود، فرم زیر را تکمیل نمایید.