خانه دوست

(0 نظر)

مشخصات مدیر

مریم آزادی

کارشناسی ارشد روانشناسی

سابقه کار: 12 سال

07136438291

Khaneye.doost.19

شیراز معالی آباد منازل سازمانی هوابرد

مشخصات مهد

امتیاز بهزیستی

تعداد کودک

45 نفر

شهریه ماهانه

300

تعداد کودک در هر کلاس

15

ساعات کاری مهد

8 الی 12

گروه سنی کودکان

6سال

سابقه کاری مهد

12 سال

ﻣﺣیطﯽ اﻣن و آرام وﻣرﺑﯾﺎن ﻣﮭرﺑﺎن و دﻟﺳوزﯾﮭﺎ اھداف ﺗرﺑﯾﺗﯽ وﻣﮭﺎرﺗﯽ ﮐودک

امکانات

دوربین مدار بسته
زمین شن
روانشناس
فضای باز برای بازی کودکان
کلاس های مهد

ریاضی
نقاشی
کاردستی
آشپزی
سفالگری
قرآن
شعر
زبان انگلیسی
ورزش تخصصی
نجوم
کارگاه نجاری
کارگاه شیرینی پزی

ثبت نظر

نظرات ثبت شده